051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

رهن‌واجاره

آزادگان - نماز27


متراژ: 85m
2 خواب
طبقه: هشتم
رهن: 115000000
اجاره: 0

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - بین رهایی6و8


متراژ: 260m
ندارد
طبقه: درکل
قیمت: 4500000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

آزادگان - نماز17


متراژ: 110m
2 خواب
طبقه: اول
رهن: 90000000
اجاره: 700000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

آزادگان - دلاوران


متراژ: 100m
2 خواب
طبقه: درکل
رهن: 140000000
اجاره: 0

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - دلاوران


متراژ: 100m
2 خواب
طبقه: درکل
قیمت: 2100000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

رضاشهر - پیروزی8


متراژ: 72m
2 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 850000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

آب و برق - هفت تیر29


متراژ: 110m
2 خواب
طبقه: پنجم
رهن: 135000000
اجاره: 0

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار هاشمیه - هاشمیه91/3


متراژ: 85m
1 خواب
طبقه: دوم
رهن: 110000000
اجاره: 0

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر