051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

فروش

بلوار سرافرازان - رادان


متراژ: 230m
۵ خواب
طبقه: درکل
قیمت: 1800000000

10 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار سرافرازان - نیاوران


متراژ: 130m
۳ خواب
طبقه: سوم
قیمت: 845000000

10 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار نماز - رادان


متراژ: 130m
۳ خواب
طبقه: دوم
قیمت: 537000000

10 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار سرافرازان - سرافرازان6


متراژ: 106m
۱ خواب
طبقه: درکل
قیمت: 850000000

10 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار نماز - نماز 27 ، برج آسمان


متراژ: 68m
۱ خواب
طبقه: اول
قیمت: 390000000

10 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار دلاوران - نخل15


متراژ: 100m
۲ خواب
طبقه: درکل
قیمت: 600000000

10 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار نماز - رادان


متراژ: 117m
۳ خواب
طبقه: سوم
قیمت: 760500000

10 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار هنرستان - هنرستان 23


متراژ: 104m
۲ خواب
طبقه: دوم
قیمت: 770000000

10 ماه پیش

اطلاعات بیشتر