051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

فروش

رضاشهر - نماز _ برج آسمان


متراژ: 68m
۱ خواب
طبقه: ششم
قیمت: 414000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

رضاشهر - رضوی35


متراژ: 80m
۲ خواب
طبقه: سوم
قیمت: 640000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار دلاوران - نخل


متراژ: 50m
۲ خواب
طبقه: دوم
قیمت: 215000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار هاشمیه - هاشمیه28


متراژ: 108m
۲ خواب
طبقه: سوم
قیمت: 950000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار صیاد شیرازی - صیادشیرازی40


متراژ: 103m
۲ خواب
طبقه: چهارم
قیمت: 680000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار فکوری - نوزده بهمن 2


متراژ: 97m
۲ خواب
طبقه: چهارم
قیمت: 870000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار صیاد شیرازی - صیادشیرازی 57


متراژ: 65m
۱ خواب
طبقه: دوم
قیمت: 210000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار حافظ - حافظ28


متراژ: 100m
۲ خواب
طبقه: سوم
قیمت: 690000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر