051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

فروش

رضاشهر - پیروزی2 _کسایی14


متراژ: 150m
۳ خواب
طبقه: دوم
قیمت: 1500000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار هاشمیه - هاشمیه 79 _کوهسار5


متراژ: 120m
۲ خواب
طبقه: درکل
قیمت: 0

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار نماز - آرمان


متراژ: 65m
۱ خواب
طبقه: سوم
رهن: 12000000
اجاره: 800000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار هاشمیه - نبش هاشمیه62


متراژ: 90m
۲ خواب
طبقه: دوم
قیمت: 0

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

رضاشهر - فرخی20


متراژ: 230m
۴ خواب
طبقه: درکل
قیمت: 2760000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار فکوری - ویلا6


متراژ: 200m
۳ خواب
طبقه: پنجم
رهن: 180000000
اجاره: 2000000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار هاشمیه - هاشمیه40


متراژ: 65m
۱ خواب
طبقه: همکف
رهن: 10000000
اجاره: 2200000

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار فرهنگ - فرهنگ 19


متراژ: 160m
۳ خواب
طبقه: اول
رهن: 295000000
اجاره: 0

1 سال پیش

اطلاعات بیشتر