051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

فروش

آزادگان - دلاوران43


متراژ: 93m
2 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 730000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - بین آرمان22و24


متراژ: 60m
1 خواب
طبقه: اول
قیمت: 380000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - نماز27


متراژ: 68m
1 خواب
طبقه: اول
قیمت: 550000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

رضاشهر - دهخدا1


متراژ: 300m
4 خواب
طبقه: درکل
قیمت: 6500000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار هاشمیه - هاشمیه17


متراژ: 123m
3 خواب
طبقه: سوم
رهن: 80000000
اجاره: 3000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار صیاد شیرازی - صیادشیرازی14


متراژ: 65m
1 خواب
طبقه: اول
قیمت: 700000000

2 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار هاشمیه - هاشمیه85


متراژ: 125m
3 خواب
طبقه: دوم
رهن: 200000000
اجاره: 1500000

3 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار پیروزی - بین پیروزی20و22


متراژ: 210m
6 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 7800000000

3 روز پیش

اطلاعات بیشتر