051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

فروش

رضاشهر - رضوي37


متراژ: 175m
2 خواب
طبقه: درکل
قیمت: 4200000000

21 ساعت پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار صیاد شیرازی - صياد 46


متراژ: 104m
2 خواب
طبقه: دوم
قیمت: 1600000000

1 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - نارنج 14


متراژ: 65m
2 خواب
طبقه: دوم
قیمت: 640000000

1 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار صیاد شیرازی - صياد23


متراژ: 84m
2 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 1260000000

1 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار صیاد شیرازی - صياد29


متراژ: 76m
2 خواب
طبقه: دوم
رهن: 195000000
اجاره: 0

1 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - پايداري 7


متراژ: 100m
2 خواب
طبقه: چهارم
قیمت: 1100000000

1 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - رهايي21


متراژ: 75m
2 خواب
طبقه: دوم
قیمت: 1100000000

1 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

رضاشهر - انوري4


متراژ: 175m
3 خواب
طبقه: سوم
رهن: 650000000
اجاره: 0

1 روز پیش

اطلاعات بیشتر