051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

فروش

رضاشهر - بهارستان4


متراژ: 100m
2 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 1350000000

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار سرافرازان - سرافرازان49


متراژ: 84m
2 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 1050000000

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار سرافرازان - سرافرازان39


متراژ: 78m
2 خواب
طبقه: سوم
رهن: 100000000
اجاره: 0

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - ارغوان9


متراژ: 95m
2 خواب
طبقه: اول
قیمت: 1300000000

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار هاشمیه - نماز1/9


متراژ: 75m
2 خواب
طبقه: دوم
قیمت: 920000000

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار پیروزی - پیروزی48


متراژ: 95m
2 خواب
طبقه: چهارم
قیمت: 1300000000

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار هاشمیه - هاشمیه77


متراژ: 100m
2 خواب
طبقه: چهارم
رهن: 80000000
اجاره: 2000000

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار سرافرازان - سرافرازان42


متراژ: 115m
2 خواب
طبقه: دوم
رهن: 20000000
اجاره: 1700000

5 روز پیش

اطلاعات بیشتر