051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

رهن‌واجاره

آزادگان - آرمان18


متراژ: 55m
1 خواب
طبقه: همکف
رهن: 40000000
اجاره: 1500000

11 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

رضاشهر - 09156026650


متراژ: 150m
3 خواب
طبقه: اول
رهن: 35000000
اجاره: 0

11 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار هاشمیه - هاشميه 63


متراژ: 115m
2 خواب
طبقه: اول
قیمت: 2000000000

11 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار پیروزی - پيروزي 24 ميرکي 14


متراژ: 155m
ندارد
طبقه: درکل
قیمت: 2400000000

11 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار سرافرازان - سرافرازان33


متراژ: 70m
2 خواب
طبقه: اول
قیمت: 1080000000

11 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار سرافرازان - سرافرازان25


متراژ: 91m
2 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 1180000000

11 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

رضاشهر - خاقاني 39


متراژ: 82m
2 خواب
طبقه: پنجم
قیمت: 1075000000

11 ماه پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار پیروزی - پيروزي20 عليزاده 11


متراژ: 153m
3 خواب
طبقه: پنجم
رهن: 700000000
اجاره: 0

11 ماه پیش

اطلاعات بیشتر