051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

فروش

آزادگان - رهایی8


متراژ: 83m
2 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 800000000

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار پیروزی - پیروزی6


متراژ: 85m
2 خواب
طبقه: سوم
رهن: 50000000
اجاره: 1650000

4 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

حافظیه - حافظیه5


متراژ: 70m
2 خواب
طبقه: دوم
رهن: 30000000
اجاره: 2100000

5 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار سرافرازان - سرافرازان13


متراژ: 120m
3 خواب
طبقه: چهارم
رهن: 20000000
اجاره: 3200000

5 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار سرافرازان - سرافرازان47


متراژ: 136m
3 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 1264800000

5 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

آزادگان - زیتون16


متراژ: 75m
1 خواب
طبقه: همکف
رهن: 50000000
اجاره: 800000

5 روز پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

آزادگان - دلاوران43


متراژ: 60m
1 خواب
طبقه: چهارم
رهن: 80000000
اجاره: 100000

5 روز پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

آزادگان - دلاوران4


متراژ: 130m
3 خواب
طبقه: سوم
قیمت: 1170000000

5 روز پیش

اطلاعات بیشتر