051-38229553
hamshahrirs@gmail.com

املاک اضافه‌شده‌ی اخیر

فروش

بلوار نماز - نماز28/1


متراژ: 130m
2 خواب
طبقه: اول
قیمت: 1200000000

1 هفته پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

رضاشهر - خاقانی1


متراژ: 109m
2 خواب
طبقه: دوم
قیمت: 1550000000

1 هفته پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

رضاشهر - خاقانی33


متراژ: 90m
1 خواب
طبقه: اول
رهن: 30000000
اجاره: 1700000

1 هفته پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

رضاشهر - دهخدا14


متراژ: 100m
2 خواب
طبقه: دوم
رهن: 110000000
اجاره: 1800000

1 هفته پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار لادن - بین لادن21و23


متراژ: 128m
2 خواب
طبقه: اول
قیمت: 1300000000

1 هفته پیش

اطلاعات بیشتر

رهن‌واجاره

بلوار دلاوران - دلاوران20


متراژ: 120m
2 خواب
طبقه: اول
رهن: 40000000
اجاره: 2100000

1 هفته پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار هاشمیه - هاشمیه83/2


متراژ: 100m
2 خواب
طبقه: دوم
قیمت: 920000000

1 هفته پیش

اطلاعات بیشتر

فروش

بلوار هاشمیه - هاشمیه30


متراژ: 200m
3 خواب
طبقه: چهارم
قیمت: 3600000000

1 هفته پیش

اطلاعات بیشتر